Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelená stezka - Zlatý list

Foto dny-zdravi-08-ekocentra-csop-zeleny-dum.08-1297967361.jpg - Dny zdraví 08 Ekocentra ČSOP Zelený dům.08

Zelená stezka - Zlatý list

 Krajské kolo

 

Vyhlašovatel: Sdružení Mladých ochránců přírody MOP celostátní koordinátor ZLZK a Národního kola. Akci podporuje MŠMT

http://www.ddm-chrudim.cz/akce/detail/39

Spolupořadatel: Ekocentrum Zelený dům Chrudim

Pořadatelé: DDM Chrudim, SŠZ a VOŠ Chrudim a další

Koordinátor místního kola v Chrudimi: Mgr.Věra Pilařová

Termín

Místo: Přírodní památka Ptačí ostrovy a park Střelnice Chrudim


 
Věková kategorie:   - kategorie mladších (M): do 6. třídy (včetně)
                                     - kategorie starších (S): 7.9. třída
                                      
 
 
 
 
Tematické zaměření krajského kola Chrudim
 
  -
 
Propozice 40.ročníku (2011/2012)
  
7. Na ZSZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným družstvem, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3+3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3+2, 2+2 či 3+0. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou přípustné.

8. Hodnoceno je celé družstvo, tzn. že výsledky obou hlídek jsou sečteny. V případě pouze tříčlenného družstva (3+0) se započítávají body pouze jedné hlídky.

9. Z jakékoliv úrovně soutěže smí vzejít pouze jeden vítězný kolektiv v každé kategorii. Kritériem pro rozhodování v případě stejných bodových zisků musí být předem známo.

10. V místních i krajských kolech je možná účast i více družstev z jednoho kolektivu. Před zahájením stezky však vedoucí musí písemně uvést, které 2 hlídky tvoří jedno družstvo.

11. Pro všechny úrovně soutěže je doporučena forma soutěžní stezky, kde se na jednotlivých stanovištích prověřují znalosti v těchto oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému
 
Jak se jmenuje tento pták u potoku Ležák v centru Bítovan ?
PS: Mívá i batůžek . 

 

setkani-s-prirodou-bitovany-20.6.09-1245875959.jpg