Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Zelený dům Chrudim, zapsaný spolek

 Klub Hnutí Brontosaurus Zelený dům

 

    Ochrana přírody Chrudim, Poradenství, Osvěta a spolupráce,
Péče o životní prostředí, Ekovýchova, Ekologické výukové programy
 

cimg8030.jpgcimg0660.jpgcimg8029.jpg

Celý nový rok plný zdraví, štěstí a pohody

Vám přeje spolek Zelený dům Chrudim

 

Zelený dům Chrudim, z.s.

 

se zabývá ekologickou výchovou, vzděláním a osvětovou činností, ekologickým a environmentálním poradenstvím a praktickou péčí o životní prostředí.

Pro školy nabízíme ekologické výukové programy s různými tématy, s kterými Vás rádi navštívíme ve vaší škole nebo můžeme společně vyrazit do přírody Chrudimska nebo Pardubického kraje.

Pro širokou veřejnost pořádáme komentované vycházky s odborníky v přírodních lokalitách Pardubického kraje a různé tematické akce a kampaně.

V rámci naší činnosti aktivně pečujeme o cenné přírodní lokality v Pardubickém kraji.

Pokud Vás zajímají otázky týkající se ochrany životního prostředí a nebo spotřebitelství a nebo máte nějaké dotazy, tak nás kontaktujte.

Proběhlý program ke Dni Země,  je možno shlédnout zde , v sobotu 15.7.2017 jsme byli partnery Cyklojízdy Vysočinou s názvem Tour de aleje

Více o připravovaných akcích zde na našem webu:

 

cimg0819.jpgcimg0745.jpg

 

Okénko za rokem 2016:

V Prosinci proběhla dobrovolnická akce - Výsadba stromů, a to v katastru města Chrudimě. Obnova starého sadu se uskutečnila díky spolupráci s Agenturou ochrany přírody - CHKO Železné hory a MŽP.

 Účastnili jsme se: Práce a managementu tůní http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/ochranci-prirody-cistili-stare-tune-20161122.html, díky podpoře Pardubického kraje, Dnů zdraví, Dnů Země s podporou Města Chrudim, Evropského týdne mobility, na náměstích i v přírodě, okresní soutěže Mladých zdravotníků Chrudim nebo Dne s Technickými službami Chrudim v areálu TS, Mamutů valících se na Chrudim na Podhůře, Dne s Jitřenkou v Městských sadech a Dne dobrovolníků na Resselově nám. v Chrudimi.

 

jaro_2014.jpgorsej.jpgimg_4807.jpg

 

Z naší činnosti v roce 2015:

V roce 2015 jsme se zúčastnili akcí i v ZOO Ústí nad Labem nebo ve Dvoře Králové nad Labem, v rámci Dne orangutanů.

V podzimních dnech jsme se s obrazy rozvojového světa a soutěžemi zapojili do výstav na SŠZ a VOŠ Chrudim, naše představení proběhlo i na konferenci  EVVO na Štolbově v Pardubicích.

Pořádali jsme i dvě besedy na DM Chrudim (k intimnímu životu) a na Faře Chrudim (k Ukrajině).  Dny chudoby v ČR, kam jsme přispěli i našemi fotografiemi.

1stfeb_cover_org.png

 

Tisková zpráva k jarním akcím

Hledáme dobrovolníky v ochraně přírody, péči o ŽP a Ekovýchově

Nové sídlo z.s.Zelený dům Chrudim je Víta Nejedlého 584, Chrudim III.

(Kancelář je na Školním nám.11, 537 01 Chrudim

možnost návštěvy je dle předch. tel./email. domluvy )

 

Info z uzavřené Čajovny Luna:http://www.cajovnaluna.cz/#out1

Zapsaný spolek Zelený dům Chrudim od r. 2014 také nesídlí

v domě Široká 31, 537 01 Chrudim,

je ve správě centrály Svazu českých ochránců přírody z Prahy.

 

orsej.jpg

Kam s nalezeným nebo poraněným živočichem ? Kontaktujte Záchrannou stanici Lipec u Pardubic a Chrudimi

Jan Kuchynka: 774 268 224 - http://www.zachrannastanicelipec.cz/kontakt/

Přírodní skvosty z našeho kraje můžete poznat v pořadu ČRO Pardubice - Radioporada http://www.rozhlas.cz/pardubice/radioporadna/_zprava/prirodni-skvosty-v-nasem-kraji--1356363

jaro_2014.jpg

 

Roku 2013 a 2014 nás provázela anketa o vodě zde:

anketa-reky-ricky-bystriny-potoky-2013_web.jpg

 

http://pardubicky.denik.cz/galeri - V Pardubicích jsme přišli r.2010 s námětem oslav Dne Země na Pernštýnském nám.  pro co nejširší počty škol a školských zařízení, nyní již je tradicí.

Jako první z ČR jsme v rámci celostátní akce Mladých ochránců přírody o.s. našli s Jiřičkami a Orlíky z Rabštejnské Lhoty ,,jaro" a poslali hlášení. 

Informace o stromech ve Vašem městě.
stromypodkontrolou - web pro veřejnost, který se týká až 400 tis. evidovaných stromů
 
 
 
 
Historie ochránců přírody v našem chrudimském regionu
 

Ochrana přírody má v Chrudimi dlouholetou tradici a sahá do 19.století, především do druhé poloviny. Mnohdy byla motivována vlastenecky.

První počátky ochranářských snah lze vystopovat v Sommerově topografii z r.1837, kde karlštejnský lesník Petr Jindřich Lusek vyzývá k ochraně několika druhů vzácnějších rostlin v oblasti Vysočiny ( klikva žoravina, vlechyně, růže rudá ).

Pokračovateli v ochraně vegetací byli libánští lesmistři Frant.X.Smoler, František Domin a Jan Freygang, kteří zde pracovali v letech 1827-1904.

Jedním z prvních pracovníků, kteří se systematicky věnovali ochraně přírody, byl chrudimský učitel Karel Kudrna, (*1861). Vydal "Botanický sborník" a vypracoval geologickou mapu Chrudimska. Zastupoval Chrudimsko i na národohopodářské výstavě v Praze, kde dostal čestné uznání.

Dalšími učiteli byli J.Zítko z Chrasti ( ředitel měšťanské školy v Chrudimi) , známý"Květenou okolí chrudimského", chrudimský ornitolog František Dokonal ( ředitel měšťanské školy Chrudim) , botanik Emanuel Kálenský ( ředitel měšťanské školy Chrast ), ornitolog Adolf Mikura z Třibřichů , botanik Josef Šulc z chrudimské zemědělské školy, botanik Václav Kroulík z Chrudimě.

Mezi přední mikology patřil zmiňovaný K.Kudrna a Aleš Křížek (profesor chrudimského gymnázia). Kromě nich pracovali v ochraně zeleně Karel Neudorfel z Heřmanova Městce a Ján Záhejský z Hlinska s Janem Štěrbou ( adjunkt chrudimského muzea).

(Podnět k systematické a propracovanější ochranářské činnosti dal po 1.světové válce nestor ochranářů a zasloužilý pracovník, Rudolf Maximovič z ministerstva školství a osvěty.)

Reakcí na to byla organizována systematická ochranářská práce,

kterou vedl František Dušánek, ředitel hospodyňské školy v Chrudimi.

Zastával dlouhá léta funkci krajského konzervátora státní ochrany přírody. Již v r.1923 usiloval o vyhlášení PR Habrov. Přispíval do časopisů Vesmír, Přírodopisné listy a do Pedagogického věstníku. Mezi jeho významné spolupracovníky patřili botanička Božena Cibulková, František Horáček - viz níže, Otto Schütz - ředitel regionálního muzea Chrudim, Josef Doležálek ze Skutče, Karel Šrámek z Hlinska, Josef Bořek z Chrasti a řada dalších. )


S Dr.Františkem Dušánkem úzce spolupracoval jeden ze zakladatelů TISu Chrudim, založeném r.1969 a současně předseda Klubu přátel přírody při Vlastivědném muzeu v Chrudimi, ředitel berní správy František Horáček. (pozn. Klub  byl ustaven 24.9.1964 a měl postupem času až 122 členů. Mezi nimi byl např. i architekt Josef Vaněk, soudce Dr.Schejbal a mnoho učitelů chrudimských škol. Při klubu fungoval mikologický a historicko vlastivědný kroužek. R.1972 splynul Klub přátel přírody s Klubem přátel historie ve Vlastivědný klub. V dubnu 1973 Vlastivědný klub splynul  s TISem...).

Jeho významným partnerem byl i okresní konzervátor státní ochrany přírody, básník, publicita a pedagog  Vlastimil Bálek, který aktivně prosazoval novou CHKO Železné Hory. Zasloužil se i o vlastivědnou stezku "Krajem Chrudimky".

   Tisová větvička je logem Svazu pro ochranu přírody - TIS

V roce 1979 byl TISkterý se utvořil ze Sboru ochrany přírody při Národním Muzeu Praha, násilně utlumen vládou. Neměl např. ve stanovách hlavní úlohu KSČ apod. Chrudimská organizace Tisu ale nehodlala ukončit svou činnost a ještě téhož roku podnítila vznik první okresní organizace Českého svazu ochránců přírody, (dále OV ČSOP Chrudim),  v českých zemích (28.11.1979). (ČSOP jako takový byl vládou ustaven v Praze dle vzoru Slovenských ochráncov prirody k 11.9.1979).

V OV ČSOP Chrudim působil např. pan architekt Adolf Malínský, historik Jaroslav Capoušek, Ing. Jaroslav Daněk, Ing.Milan Marenčák a další.

K jejich dosud stále aktivním členům patří polesný, myslivec a ornitolog Václav Cibulka nebo Ing.František Kodrlík. Bývalý předseda ZO ČSOP Chrudim,  archivář Josef Smlsal, (bývalý redaktor časopisu Tramp, člen TIS Ostrava), dosud navštěvuje některé akce zaměřené na ochranu přírody.

K roku 1980 se datuje vznik ZO ČSOP Chrudim, která se r. 1995 spojila se ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov,  založeném 11.9.1991 ze Stanice mladých ochránců přírody. Habrov proto, protože SMOP působila pod vedením Václava Cibulky právě v této SPR, kterou tak miloval prof.František Dušánek. Při tomto spolku vzniklo r. 2000 Ekocentrum Zelený dům, které nemělo ovšem ještě právní subjektivitu a šlo pouze o jednu z aktivit ,,Klubu", podobně jako útulek pro psy Alík.

Dne 12.9.2011 byl založen Zelený dům Chrudim,z.s., který se zabývá ekovýchovou, ekoporadenstvím, osvětovými kampaněmi a ochranou přírody. 

Dne 28.1.2014 byl založen Klub Hnutí Brontosaurus Zelený dům, na čemž se podílelo i Zdravé Město Chrudim, které zaslalo své doporučení na kancelář Hnutí Brontosaurus.

 

img_4807.jpg

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA